Với cuoc song an toàn, chất lượng giáo dục toàn diện và che do an sinh xã hội hấp dẫn. Úc thuc su là diem den phu hop để học hành, làm việc và di dinh cu Uc thời gian dài. Nhưng, bạn cần phải nam ro những yeu cau dinh cu Uc cần thiết nhất để có thể dễ dàng đạt được uoc muon này. Bài viết dưới đây sẽ giup do bạn có một cái nhìn tổng quát nhất về van de đang ban khoan này.

Phần 1: Yêu cầu dinh cu o Uc sau khi di du hoc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chinh quyen Úc chấp nhận sinh viên quốc tế sau khi ra trường với khóa học kéo dài 2 năm trở lên sẽ được sinh song o Úc di lam từ 18 tháng den 4 năm tuy thuoc nhóm viec lam. Trong thoi gian đó, neu nhu tìm được chủ bảo hộ, sinh viên có thể được trở thành người thường trú và khả năng trở thành cư dân Úc trở nên mở rộng hơn. Tiêu chí đi định cư Úc sau khi du hoc là

 • Vì Úc là nuoc nói tiếng Anh nên yeu cau trinh do Anh ngữ tốt để có thể làm việc tại Úc
 • Có kinh nghiệm và nghe nghiep di lam cao
 • Tham dự khóa học nganh nghe ở các trường của Úc, nhất là những ngành xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, nhân viên công nghệ thông tin, nha sỹ,…
 • Hieu biet sâu sắc về van hoa và phong cach làm việc ở Úc
 • Lua chon khóa học vừa học lý thuyết dan xen thực hành và đi thực tế để tích góp kinh nghiệm trong thời gian đi học

Phần 2: Yeu cau định cư ở Úc hình thức kết hôn với cư dân Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Định cư Úc dien hon nhan chap nhan vợ/chồng của cu dan, cu dan New Zealand, nguoi thuong tru Úc được bảo trợ đến Úc sống cùng. Để được cấp visa, duong don cần phải dam bao đáp ứng những yêu cầu dinh cu o Uc dien hôn nhân sau

2.1 Dieu kien định cư Úc đối với ung vien

 • Nhieu hon 18 tuổi
 • Có mối quan hệ có thực với người bao ho
 • Có người bao ho là nguoi thuong tru hay cu dan Úc
 • Phải có du dinh kết hôn với người bảo hộ
 • Thỏa mãn các tiêu chí về lý lịch bản thân và sức khỏe

2.2 Tiêu chí di dinh cu Uc đối với người bảo hộ

 • Có ý định hon nhan với ứng viên
 • Chưa bao lanh quá 2 thân nhân khác vào Úc theo hinh thuc vợ/chồng
 • Là cong dan hoac thuong tru nhan Úc
 • Chưa bảo trợ cho vợ/chồng hay được bao lanh theo diện này trong 5 năm gan day

Phần 3: Yeu cau dinh cu Uc theo diện nghề nghiệp

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Di dinh cu Ucdien nghe nghiep su dung cho những ứng viên có bằng cấp và kinh nghiệm di lam thuộc nhóm chuyen nganh được chứng nhận dinh cu Uc 2017. Theo dieu kien của Bộ lưu trú Úc, đương đơn cần phải đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp thị thực (vận dụng với cac subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc hình thức nghe nghiep chi tiet như sau

 • Dưới 45 tuổi với lý lịch tư pháp và the chat tốt
 • Được mời nộp giay to
 • Trai qua công nhận tay nghe từ cơ quan cong nhan tay nghe
 • Chung minh nghề nghề nghiệp làm việc nằm trong danh sach nghề nghề nghiệp uu tien trung và dài hạn
 • Ky nang tiếng Anh thuan thuc đạt tối thiểu IELTS 6.0
 • Đạt it nhat 60 điểm theo thang điểm Bộ di tru Úc
 • Được xac dinh nghề nghề nghiệp phu hop với vị trí việc làm đó

Phần 4: Điều kiện di dinh cu Uc theo dien đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Dinh cu tai Uc theo hinh thuc đầu tư cho phep ứng viên và nhung thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi) được hoc tap, sinh song và lam viec lâu dài ở Úc. Tuy nhien, duong don cũng phải cong hien các ky nang, hiểu biết về kinh doanh và sự phong phú nguồn vốn cho nước Úc. Để tham gia chương trình này, ung cu vien và gia đình cũng phải dap ung những tieu chi định cư ở Úc sau

 • nhỏ hơn 55 tuổi và đạt tối thiểu 65 điểm trong mức điểm của Úc
 • Có co phan trong doanh nghiệp mà nha dau tu sẽ giam sat tai Úc
 • Phải có thanh tich đầu tư thanh cong
 • So huu co phieu từ doanh nghiệp đang hoạt động thuan loi it nhat 2 năm trước ngày cấp giay tài trợ
 • Không có bất cứ số nợ nào còn ton du với chính phủ Úc
 • Chưa từng tham du bat cu hoạt động phạm pháp nào

Phần 5: Tiêu chí dinh cu o Uc theo hinh thuc bao tro

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Ngay nay, dinh cu Uc theo dien bảo lãnh chủ yếu theo hướng bảo lãnh doanh nghiệp và bảo lãnh sum hop người thân. Trong đó, dieu kien dinh cu uc cụ thể như sau:

5.1 Tieu chi dinh cu o Uc đối với ứng viên

 • duoi 45 tuổi
 • Có toi thieu 3 năm kinh nghiệm di lam trước khi nộp đơn
 • Được nhan dinh nghe nghiep thích hợp với vị trí tuyen chon
 • Có kỹ năng tieng Anh đạt IELTS toi thieu 5.0

5.2 Tiêu chí dinh cu o Uc đối với doanh nghiệp

 • doanh nghiệp phải hoạt động hợp lệ tại Úc
 • Có de xuat tuyển dụng lau dai với người lao động
 • Vị trí tuyển chọn phải là vị trí toan thời gian và còn trống trong ít nhất 3 năm
 • Nghề nghiệp tuyển chọn có trong danh sach nghề nghiệp uu ai SOL
 • Có nhu cầu bổ nhiệm vào vị trí trong cong ty

Thông qua các tin tuc can thiet về tieu chi đi định cư Úc trên, đảm bảo sẽ giúp bạn có ke hoach đầy đủ và một kế hoạch chi tiết nhất. Từ đó nhanh chóng thực hiện được ước muốn toi Úc dinh cu lau dai và phát triển tương lai ben vung. Mặt khác, chúng tôi còn mang đến nhung diện định cư Úc pho bien nhất để bạn và người thân của mình có sự chon lua phù hợp nhất.